STANS I FJERNVARME

Vi har fått melding fra Orkdal Energi Varme AS om at det skal foregå utbedring av fjernvarmerør i vårt område og derfor vil vi miste sirkulasjon på fjernvarme inntil ett døgn i uke 46 eller 47.

SØPPEL

STYRET VIL NOK ENGANG MINNE BEBOERNE OM Å KNYTE SØPPELPOSENE.  PAPP/PAPIR OG HUSHOLDNINGSAVFALL SKAL SORTERES OG KASTES I RIKTIGE DUNKER. PAPP OG PAPIR BRETTES SLIK AT PLASSEN UTNYTTES MAKSIMALT. ER DET STØRRE MENGDER MED PAPP, KAN DET LEVERES DIREKTE PÅ HAMOS, KOSTER INGENTING.

GJESTEPARKERING

Skilt for gjesteparkering har alle beboere fått levert i postboksen. Det er viktig at dette blir benyttet når dere har besøk som skal stå i parkeringskjelleren over natta eller lengre. På denne måten klarer vi å ha en viss kontroll  på at ikke uvedkommende benytter parkeringen.

Fest skiltet på innsiden av frontruten.

 

Restavfall

Styret vil minne beboerne om å knyte søppelposene, og ikke la det ligge søppel utenfor containerne. Det er også viktig at papp og papir brettes slik at vi får presset mest mulig inn i containerne.

Leie av fellesrom

Sameiet har et fellesrom i 1. etasje ved postrommet. Dagsleie av rommet for beboere er mulig, og det henger en kalender i postrommet som viser ledige datoer.