SØPPEL

STYRET VIL NOK ENGANG MINNE BEBOERNE OM Å KNYTE SØPPELPOSENE.  PAPP/PAPIR OG HUSHOLDNINGSAVFALL SKAL SORTERES OG KASTES I RIKTIGE DUNKER. PAPP OG PAPIR BRETTES SLIK AT PLASSEN UTNYTTES MAKSIMALT. ER DET STØRRE MENGDER MED PAPP, KAN DET LEVERES DIREKTE PÅ HAMOS, KOSTER INGENTING.